Φάκελλος Ανάρτησης Χειρός

Κατάλληλος για όλες τις περιπτώσεις ανάρτησης των άνω άκρων.

Μέγεθος: S, M, L, XL