Λαβή Κρεβατιού

Η βάση του αποτελείται από 2 μεταλλικούς σωλήνες, μήκος 90cm και πλάτους 48cm οι οποίοι τοποθετούνται μεταξύ στρώματος και βάσης κρεβατιού. Το πλαίσιο αυτό στερεώνεται στην βάση του κρεβατιού. Η λαβή εκτός στρώματος, είναι πλάτους 48cm και ύψους 40cm.