Κρεβάτι νοσηλείας ηλεκτρικό, δίσπαστο με ξύλινη επένδυση και ξύλινα πλαϊνά