Κρεβάτι νοσηλείας ηλεκτρικό, πολύσπαστο, με ξύλινη επένδυση και ξύλινα πλαϊνά