Πατερίτσες Αγκώνος Αλουμινίου Διπλής Ρύθμισης

Μεγάλη
Ύψος λαβής 76 – 105 cm
Ύψος Λαβής από Περιβραχιόνιο 20-30 cm

Μεσαία
Ύψος λαβής 66 – 92 cm
Ύψος Λαβής από Περιβραχιόνιο 20-30 cm