Η εταιρεία μας

Η OrthoMedica είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ξεκίνησε την δραστηριότητα της το 1990 με έμφαση στα ορθοπεδικά και αναπηρικά είδη. Με την πάροδο του χρόνου επεκτάθηκε και στον τομέα των ιατρικών ειδών και αναλωσίμων αποκτώντας ένα μεγάλο πελατολόγιο από Φαρμακεία, Ιατρεία, Φυσικοθεραπευτήρια, Κτηνιατρεία, Κλινικές και Νοσοκομεία.

Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη από το Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ. και λειτουργεί με τα πρότυπα της απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ/1348/2004 για την διανομή ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Είναι επίσης συμβεβλημένη με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στους τομείς του Υγειονομικού Υλικού, Αναπνευστικών Συσκευών, Ορθοπεδικών και Ιατροτεχνολογικών Προίοντων.

Η φιλοσοφία μας είναι να διατηρούμε σωστή σχέση με τους πελάτες μας με στόχο την εξατομικευμένη ικανοποίηση των αναγκών τους τόσο πριν όσο και μετά την πώληση. Πιστεύουμε στις ανθρώπινες σχέσεις και στην επικοινωνία και η επιθυμία μας είναι να μην γίνουμε μια ακόμα απρόσωπη εταιρεία στον χώρο.

Με εκτίμηση
Οικονομάκης Ι. Χρήστος

ΓΕΜΗ: 74974958000